CIS Kahler

Wappen

Zenter 1914 huet Koler e Pompjeescorps am Duerf. Ausléiser fir d’Grënnung wor wahrscheinlech e Groussbrand 1910, deen grousse Schued ugeriicht haat. Éischte Kommandant vu Koler gouf een am Duerf stationnéierten däitschen „Grenzaufseher“, deen emol fir d’éischt der jonker Trupp déi néideg Disziplin bäibruecht huet. Während all de Joerën stung de Corps ëmmer erëm bei groussen a klengen Asätz säi Mann, an huet esou säi Wee bis an daat neit Joerdausend fond.

Organigramm

An all de Joerën haat de Koler Corps ëmmer ëm déi 25 Memberen a senge Reihen, waat ëmmerhin méi wéi 10% vun der Zuel vun den Awunner ausgemeet huet. All eis aktiv Memberen hun déi virgeschriwwen Grondausbildungen, a kennen esou och Haut nach hire Mann (an zenter 1999 och Fraën) bei den Asäz stellen. Zënter 2012 huet eise Corps eng Partie Verännerungen matgemeet, wouduerch eis Memberzuel op wäit iwer 50 ugewues as. 2012 hun mär als lescht Gemeng aus dem Kanton Capellen eng Jugendsektioun gegrënnt, no der Opléisung vum Corps vu Garnech sin eenzel Memberen souwéi all hier Pensionnäiren bei eis iwergetrueden. 2016 hun mär eng First-Responderéquipe mat 12 Leit gegrënnt.

Formatioun ass an den heidegën Zäiten ën néidegen an zäitopwendegën Muss, wou awer bei eis probéiert gett e gëllene Mettelwee vun Theorie a Praxis ze fannen, fir esou de Geforen deenen een begéinen kann gewues ze sin. Eis Übungen gin an der Regel Sonndesmoies ofgehaale. Zenter 2016 bidde mär an der Gemeng Garnech och de First-Responder Dingscht un, waat vill zousätzlech Formatiounen an der éischter Hëllef néideg gemeet huet.

Eis Asätz goufen Fréier an der Regel zesumme mam zweete Pompjeescorps aus der Gemeng, deem vu Garnech duerchgefouert. Zenter der Opléisung vun dësem Corps 2015 sin mär eleng fir d’Pompjeeswiesen an der Gemeng zoustänneg. Eist Material as deelweis an eisem Bau ze Koler an an enger Garage ze Garnech stationnéiert. Op régionaler Basis schaffen mär haaptsächlech mam Corps vu Stengefort zesummen, wou mär och ëmmer frou sin, bei groussen Asätz op hir Hëllef zielen ze kennen.

Enn 2016 gett ze Garnech e neie Pompjeesbau mat alle néidegen Infrastruturen färdeg gestallt, wou dann all Pompjeesmaterial aus der Gemeng zesummen stationnéiert gett. Eise Fuhrpark setzt sech aus KDoW, MTW, TSF, LF1, GA an SA1000 zesummen.

Mär si frou Ärch Iech hei e klenge Iwerbleck vun de Koler Pompjeeen ze gin, méi Detailer fand Där op eisem Internetsite www.koler-leit.lu/kolerpompjeen oder op eiser Facebooksäit https://m.facebook.com/kolerpompjeeen/ .

D’ Koler Pompjeeën

Adresse:

CIS Kahler
7, rue des Trois Cantons
L-8354 Garnich

Print Friendly, PDF & Email