Gemeinsam eis Zukunft gestalten

Gemeinsam eis Zukunft gestalten

Préface vum Carlo BIRSCHEIDT zur Generalversammlung vun eiser Regioun am März 2018

Den Antrëtt an den CGDIS steet virun der Dier. No dem drëtten Avis vum Staatsrot sinn déi lescht Froen beäntwert an Zweiwel aus dem Wee geraumt an d’Gesetz kann elo gestëmmt ginn. Wann een den Aussoe vun verschidde Politiker gleewe kann, soll dëst nach virum 31. Mäerz geschéien an da soll de CGDIS fir den 1. Juli 2018 stoen.

Wat bedeit dat fir all déi Fräiwëlleg vun de Rettungsdéngschter. An sech soll fir en Bénévol näischt änneren, ausser dass mer méi professionell solle ginn. Wat bedeit déi Ausso dann elo erëm. Ware mir dat dann bis elo net?

Keen bezweiwelt dat professionellt Schaffe vun den Rettungsdéngschter an der Vergaangenheet. Dat Ganzt soll eng nei Nues kréien. All Fräiwëlleg a Berufsagenten sollen ënnert eng gemeinsam Hierarchie gestallt ginn, mat engem Patron, dem CGDIS an net méi Staat oder Gemeng. Dëst erméiglecht eng gemeinsam Struktur déi méi professionell gëtt.

Och gëtt eis Ausbildung an allen Beräicher aneschters a méi zukunftweisend an och den häitegen Ufuerderungen ugepasst. Dëst bedeit en Ëmdenke bei de Fräiwëllegen, wou se sech mussen upassen an dëst brauch seng Zäit.

An der leschter Zäit ass am Beräich Formatioun scho vill geschitt wat en kéint ausdrécken an Form vun den 3T an der Ausbildung. Ënnert deenen 3 T verstinn ech „Teams, Taktik an Technik“ Bei de Rettungsdéngschter gëtt Teamarbecht grouss geschriwwen a mir léieren eng zielorientéiert Taktik mat der modernsten Technik fir Mënschen an Déieren ze schützen an ze retten. All dëst muss anenee gräifen fir dass et zum Erfolleg kennt. Esou ass et och wichteg, dass mir an der Zukunft all un engem Strang zéien och wann net Jidderee vun eis der selwechter Meenung ass. Sécher ass, mir dinn eis schwéier wann eppes Neies kennt, an mir eis mussen ëmstellen. Mir sollen eis awer net virun neien Erausfuerderunge verschléissen an op sinn fir all nei Iddien.

D’Lëtzebuerger Rettungsdéngschter kenne Stolz sinn op hir Leeschtungen aus der Vergaangenheet an loosse mer gemeinsam eis nei Zukunft gestalten am CGDIS.

Als Regionalpresident well ech awer all eise Memberen, fräiwëlleg oder professionell, Pompjeeën oder Protex, Merci soen fir hiren onermiddlechen Asaz am leschte Joer.

Carlo Birscheidt

Print Friendly, PDF & Email